Friday, September 25, 2009

basic vocabulary

Hola!
Per als nins i nines que vulguin mirar al blog de n'Aina d'Anglès, penjaré de tant en tant algun joc o activitat senzilla per a que puguin revisar allò que feim a l'aula. Per exemple el DUSTBIN que consisteix en què heu de posar cada paraula al poal corresponent.
Esper que us agradi!
Aina


Click here for full screen version

Tuesday, September 22, 2009

Welcome to Aina d'anglès blog

Hello Parents,
This is a blog created to communicate with you about the activities we (your children and their teachers of English) do at school, to show you some of the good moments we share and to share some tips about how to help your children to be succesful in learning English at school.
We expect this blog is useful for you and you are welcome to ask what you like to know or come to the school and visit the teachers at the time we have for that purpose.
Welcome to the blog and enjoy learning and teaching English with your kids!


Hola Pares i Mares,
Aquest és un blog creat per comunicar-vos les activitats que nosaltres (els vostres infants i les mestres d'anglès) feim a l'escola, per mostrar-vos alguns bons moments que compartim i per compartir alguns consells per ajudar els vostres fills/es a tenir èxit en l'aprenentatge d'anglès a l'escola.
Esperam que aquest blog us sigui útil i us convidam a demanar el que vulgueusaber o venir a visitar les mestresa l'hora que tenim per a aquest propòsit.
Benvingtus/des al blog i gaudiu aprenent i ensenyant anglès amb els vostres infants!