Thursday, July 11, 2013

STORY TELLERS

Hello!
 Here you have a link to watch and listen some videos of stories, such as a version of the enormous carrot that is in the book Surprise! 1.
Hola!
 Aquí teniu un enllaç per veure i escoltar alguns videos de contes, com una versió de l'enorme pastanaga que està al llibre de Surprise! 1

http://www.oxfordowl.co.uk/StoryVideos
Hello boys and girls, parents and friends!
I have been a looong time without hanging anything in my blog, but I do not want that you think I have forgotten you and here I am again looking for something you may like.
To start with I am going to put here one photo of the last day of class in June, when some very good students were receiving their certificates for their good job.
In the other groups they also had certificates but we did not take any photos!
Hola nins i nines,pares i mares i amistats!
He estat una llaaarga temporada sense penjar res al meu blog, però no vull que penseu que m'he oblidat de vosaltres i aquí estic una altra vegada cercant alguna cosa que us pugui agradar.
Per començar posaré aquí una foto del darrer dia de classe de juny, quan alguns estudiants molt bons estaven rebent els seus certificats pel seu bon treball.
Als altres grups també varen tenir certificats però no vàrem fer fotos!