Wednesday, March 27, 2013

Easter holidays

Hello children, families & friends!
Time flies and Easter holidays are here.
Some of you have got very good marks and others need to make a little effort to improve your English to finish this school year with a good level.
So I suggest that you listen to the songs in the multi-rom and play the games, especially the ones in unit 4.

Hola nins i nines, famílies i amistats!
El temps vola i les vacances de Pasqua són aquí.
Alguns de vosaltres heu tingut molt bones notes i d'altres necessitau fer un petit esforç per millorar el vostre anglès per acabar aquest curs amb un bon nivell.
Per això jo suggeresc que escolteu les cançons del multi-rom i jugueu els jocs, especialment els de la unitat 4.

Surprise! 1:
Unit 4 _The King of the jungle (El rei de la selva)
Songs (cançons): Walking through the jungle (Caminant per la selva);
How about you? (I tu què?).

Surprise! 2:
Unit 4 _The city mouse and the country mouse (El ratolí de ciutat i el ratolí de camp)
Songs (cançons): Let's make lunch! (Anem a fer el dinar!);
I like the country (M'agrada el camp).
HAPPY EASTER!