Friday, June 19, 2020

Summer in the libraries


Hello! 
First post: this is not a post of English but I have received this information and as I love books and reading I want to share it with you:
Primer post: aquest no és un post d'anglès però he rebut aquesta onformació i com que m'encanten els llibres i llegar vull compartir-la amb vosaltres:


https://view.genial.ly/5ed6461423f1c90d96097ac3/presentation-projecte-maquina-de-lectorses (Si l'enllaç no funciona directament, copiau-lo i aferrau-lo al cercador d'internet)

HAPPY SUMMER 2020

Hello boys and girls and families!
This is the last post of the school year 2019-20! Today is the last day of lessons, but this does not mean that we cannot be in touch anymore… so the blog is open and you can follow it and comment here what you like. What I post here from now on is not compulsory so you choose if you want to look at the blog or not. You also have, if you want to practise during the summer, the webpage of Oxford and the symbaloo, where there are games and songs for you.❤😉

Hola nins i nines i famílies!
Aquest és la darrera publicació del curs escolar 2019-20! Avui és el darrer dia de clases, però això no significa que no poguem estar en contacte més… així que el blog està obert i podeu seguir-lo i comentar el que vos agradi. El que jo publiqui aquí d'ara endavant no és obligatori així que vosaltres triau si voleu mirar el blog o no. També teniu, si voleu practicar durant l'estiu, la página web d'Oxford i el symbaloo, on hi ha jocs i cançons per a vosaltres.💓😉

     
       

Monday, June 8, 2020

SAVE THE PLANET SONG

Another video dedicated to planet Earth. After watching the video, can you answer three questions?

Save the planet song  

Questions:
1. What is the name of our planet?

2. Is the Earth a happy place?

3.According to the video, what are the letters E-A-R-T-H for?


GO GREEN SONG

Hello! 5th June is the World Ennvironment Day, so I post here a song about what we can do to take care of planet Earth.
I hope you like it!

Hola! El 5 de juny és el dia mundial del medi ambient, per això public aquí una cançó sobre què podem fer per tenir cura del planetaTerra.
Esper que us agradi.

Go green songTuesday, June 2, 2020

Opposites

Hello!
Here you are an examole of a task done by one student of 2nd Primary, Laura. Good job!
My classroom

Hello!
I can't publish here all the work you are doing but from time to time I post something of what you are doing. Thank you for your effort!
Here you are a drawing made by Nayra