Friday, June 19, 2020

Summer in the libraries


Hello! 
First post: this is not a post of English but I have received this information and as I love books and reading I want to share it with you:
Primer post: aquest no és un post d'anglès però he rebut aquesta onformació i com que m'encanten els llibres i llegar vull compartir-la amb vosaltres:


https://view.genial.ly/5ed6461423f1c90d96097ac3/presentation-projecte-maquina-de-lectorses (Si l'enllaç no funciona directament, copiau-lo i aferrau-lo al cercador d'internet)

No comments:

Post a Comment