Thursday, June 5, 2014

1st Primary exams

Hello!
Next Tuesday 10 June or Thursday 12 June, the students of 1rst Primary will have an exam of units 4 & 5.

Hola!
Els proper dimarts 10 de juny o dijous 12 de juny, els alumnes de 1r de Primària tindran un control  dels temes 4 i 5.

What do they have to study?

Què han d'estudiar?

The jungle animals (els animals de la selva), actions (accions), the cowboy's clothes (la roba del vaquer), feelings (el que sentim),  I can... (jo puc/sé...), Look at my... (Mira el meu/la meva...), I'm (jo estic), colours (colors).

Old MacDonald

Hello!
The last unit in the book of 5 years is about Old Mac Donald's Farm, so here you are a video with a song about it:

video Old MacDonald   (clic to watch the video)