Friday, January 3, 2014

HAPPY NEW YEAR 2014

Hello everybody!
A new year is here and I want to wish you Happy Year 2014!

Last day of school we had a Christmas concert and then we had some hot chocolate and cakes. I recorded some videos but I don't know how to hang them here. 
I have to say THANK YOU, THANK YOU, THANK YOU! because the boys and girls in 1st & 2nd Primary studied the Christmas songs in English and they performed them very very well in the concert.
I was very happy to see how they sang: congratulations!

Hola tothom!
Un nou any és aquí i us vull desitjar Feliç Any 2014!

El darrer dia d'escola vàrem tenir un concert de Nadal i llavors vàrem prendre xocolata calenta i coques. Vaig gravar uns vídeosperò no sé com penjar-los aquí.
He de dir GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES! perquè els nins i nines de 1r & 2n Primària varen estudiar les nadales en anglès i varen actuar molt molt bé al concert.
Vaig estar molt contenta de veure com varen cantar: enhorabona!


No comments:

Post a Comment