Saturday, August 30, 2014

So so happy _ A Debbie and friends video_

Hello!
I think that what you like most is watching song videos, so here you have one from Debbie and Friends in tne middle of the ocean. I love these videos.
You can listen and at the same time do the actions they sing: dance, clap your hands, play, sing, jump, make a sound. And there are a  lot of animals you can learn: fish, octopus, crab, whale, dolphin, turtles, birds and a treasure with funny musical instruments.

Hola!
Crec que el que us agrada més és mirar vídeos de cançons, així que aquí teniu un de Debbie i Amics emmig de l'oceà. M'encanten aquests vídeos.
Podeu escoltar i al mateix temps fer les accions que canten: ballar, fer mamballetes, jugar, cantar, saltar,  fer un crit. I hi ha un caramull d'animals que pots aprendre: peixos, pop, cranc, balena, dolfí, tortugues, ocells i un tresor amb instruments musicals divertits.

 

No comments:

Post a Comment