Friday, March 18, 2016

HAPPY HOLIDAYS!

Hello children and families!

Now we don't have more English classes until after Easter holidays. I have said to the children they have to take their books to the house to study the vocabulary in unit 4. We have not finished it and they do not have to do any pages in the book, but they can study the words, the story and the song and if the food is from plants or animals.
You can use the webpage of Tiger for listening to the words, story and song because in the book you do not have all these.  www.tiger.macmillan.es
If you have any question you can ask me here or better in the "agenda". 

Hola nins i nines i famílies!
Ara no tenim més classes d'anglès fins després de les vacances de Pasqua. He dit als nins/es que han de dur-se'n els llibres a casa per estudiar el vocabulari de la unitat 4. No l'hem acabada i no han de fer cap pàgina del llibre, però poden estudiar les paraules, la historieta i la cançó i si el menjar ve de plantes o d'animals.
Podeu usar la pàgina web de Tiger per escoltar les paraules, la historieta i la cançó perquè al llibre no teniu tot això.
Si teniu alguna pregunta la me podeu demanar aquí o millor  a l'agenda.

HAPPY HOLIDAYS
BONES VACANCES

No comments:

Post a Comment