Monday, November 5, 2012

Hello parents and students,
As I can only speak English, I will use the tanslator here so I can help you with the homework.
Hola pares i mares i estudiants,
Com que només sé parlar anglès, usaré el traductor aquí i així puc ajudar-vos amb els deures (homework=feina a casa). 

You have to think that the purpose of the homework is usually to practise some English language, so it is not enough to colour or something similar. You can usually use the multi-rom as a help to look for the vocabulary or listen and repeat the songs and stories and play the games.
Heu de pensar que el propòsit dels deures normalment és practicar la llengua anglesa, no és suficient pintar o alguna cosa per l'estil. Normalment pots usar el multi-rom (CD rom) com una ajuda per cercar el vocabulary o escoltar i repetir les cançons i històries i jugar als jocs.

You can also find more help and activities in this blog.
També pots trobar més ajuda i activitats en aquest blog.

And do not doubt to ask your teacher what you need.
I no dubtis demanar a la teva mestra el que necessitis.

Enjoy English!
Disfruta l'anglès!No comments:

Post a Comment