Friday, April 5, 2013

Story telling: Millie Potter

Hello everybody!
Last week at school we had the "Setmana Cultural" and we did lots of special things: "Sport Day", "Mathematics games", board games, Comics, Shopping in the "mercadet solidari", etc.
We had a special English activity: Millie Potter visited our school for a story telling for the students of 1st cycle of Primary.
The story was Goldilocks and the Three Bears, a well known tale that we all liked very much. 

Hola a tothom!
La setmana passada a l'escola vàrem tenir la Setmana Cultural i vàrem fer un munt de coses especials: Jornades esportives, Jocs Matemàtics, jocs de taula, Còmics, Anar de compres al mercadet solidari, etc.
Vàrem tenir una activitat especial en anglès: Millie Potter va visitar la nostra escola per a un contacontes per als estudiants de 1r cicle de Primària.
La història va ser Rinxols d'Or i els Tres Ossets, un conte ben conegut que a tothom va agradar molt.

Some students had to help Millie Potter because she was not strong enough and our boys were very strong!

Alguns alumnes varen haver d'ajudar Millie Potter perquè no era prou forta i els nostres nins varen ser molt forts! 

Below you can see some photos of the show.

Abaix podeu veure unes fotos de l'espectacle.No comments:

Post a Comment