Saturday, May 24, 2014

2nd Primary exams

Hello Families!
We have written in the agenda of the students in 2nd Primary some pages they have to study for an exam that we will do during next lessons. These pages refer to the vocabulary and expressions in lessons 4 & 5. The exam will be an oral exam.

Hola Famílies!
Hem escrit a l'agenda dels estudiants de 2n de Primària algunes pàgines que han d'estudiar per a un contril que  farem a les properes classes. Aquestes pàgines es refereixen al vocabulari i expressions de les unitats 4 i 5. L'examen serà oral (això vol dir que no escriuran sinó que hauran de pronunciar i reconèixer les paraules i expressions).

VOCABULARY: food, city and country, animals, rooms in a house.
Expressions:I like..., I don't like..., I've got...


No comments:

Post a Comment