Thursday, May 29, 2014

Exams 2nd Primary

Hello!
Next Tuesday 3rd June there is a written exam for 2nd Primary students.

What will be the exam about?
Unit 4: vocabulary _food; differences country / city_; structures _I like.../ I don't like..._
Unit 5: vocabulary _pet animals; rooms; structures _I've got...; The ... is in the ... _

Hola!
Dimarts 3 de juny hi ha un control escrit per als alumnes de 2n de Primària.

Sobre què serà l'examen?
Unitat 4: vocabulari _aliments; diferències camp / ciutat; estructures _M'agrada.../ No m'agrada..._

Unitat 5: vocabulari _animals (mascotes); habitacions; estructures _Jo tenc...; El ... està al/ a la ..._No comments:

Post a Comment