Sunday, October 19, 2014

Days of the Week Song (American English)


Hello! Here you have a song to learn the days of the week. It is in American English, so they write "favorite" and in British English they write "favourite".
Don't get confused because the song starts with Sunday (diumenge) and they say it is the 1st day of the week and for us it is the last day because we start the week with Monday (dilluns).
Watch! They write the days of the week with the first letter a capital letter, we don't.

Hola! Aquí teniu una cançó per aprendre els dies de la setmana. ës en anglès americà, per això escriuen "favorite" i en anglès britànic escriuen "favourite".
No us embulleu perquè la cançó comença amb Sunday (diumenge) i ells diuen que és el 1r dia de la setmana i per a nosaltres és el darrer dia perquè nosaltres començam la setmana amb Monday (dilluns).
Vigilau! Escriuen els dies de la setmana amb la primera lletra majúscula, nosaltres no.

No comments:

Post a Comment