Sunday, October 18, 2015

we start another school year!!!

Hello parents, students and everybody!
I am here again after a looong pause to help you learn English. This blog is mainly dedicated to my students in 1st & 2nd Primary but I may also post some things for my older students in 5th level as well as for my little niece and nephew (well, he is too much young to watch it but he may listen to some songs!)  
I hope you like it!

At school we are now in unit 1 after a revision of some basic vocabulary (numbers, colurs and from what they studied last year). We use the books titled Tiger Tales 1 in 1st and Tiger Tales 2 in 2nd.
You can use the web that goes with these books: www.tiger.macmillan.es 
There you can create your own user and password for your own or you can use the one we have created in the school.

TRANSLATION/ TRADUCCIÓ
Hola pares/mares, estudiants i tothom!
Som aquí després d'una llaaarga pausa per ajudar-vos a aprendre anglès. Aquest blog està principalment  dedicat als meus alumnes de 1r i 2n Primària però potser que també publiqui algunes coses per als meus alumnes més majors de 5è així com per a la meva petita neboda i el meu nebot (bé, encara és massa petit per mirar-lo però pot escoltar algunes cançons!)
Esper que us agradi!
A l'escola estam ara a la unitat 1 després d'un repàs de vocabulari bàsic (números, colors i del que varen estudiar el curs anterior). Utilitzam els llibres titulats Tiger Tales 1 a 1r  i Tiger Tales 2 a 2n.
Podeu emprar la webue va amb aquests llibres:www.tiger.macmillan.es
Allà podeu crear el vostre propi usuari i contrasenya per a vosaltres mateixos o podeu usar elque nosaltres hem creat a l'escola.

No comments:

Post a Comment