Saturday, October 22, 2016

Games for lerning vocabulary

Hello !
The post you have in this blog from June 29 presents some vocabulary games: PLAY SOME GAMES! English for the little children.
 You can find the topics we are working with in 1st _classroom objects_ and 2nd _rooms in the house_ . They can do level 1 and also level 2 because they are easy.

Hola
Teniu un post en aquest blog de dia 29 de juny que presenta alguns jocs de vocabulary: PLAY SOME GAMES! English for the little children.
Podeu trobar-hi els tòpics que estam treballant a 1r _objectes de la classe_ i a 2n _les habitacions de la casa_ . Poden fer els nivells 1 i 2 perquè són fàcils.

NOTA: al llibre surten més habitacions i més coses que als jocs.

No comments:

Post a Comment