Saturday, November 12, 2016

Hello!
This weekend the students of 1st Primary have two pages from the Activity Book (AB) and study the song. What song? The one in the page 7 (Activity Book) and it is also in the webpage of Tiger Unit 1. We have worked it in the class and it repeats a lot so it is not difficult.

tiger web page (clic here) 

Hola!
Aquest cap de setmana els/les estudiants de 1r Primària tene 2 pàgines de l'Activity Book (AB) i estudiar la cançó. Quina cançó? La de la pàgina 7 (Activity Book) i està també a la web de Tiger Unitat 1. L'hem treballada a classe i repeteix un munt per això no és difícil.


No comments:

Post a Comment