Friday, March 27, 2020

Activities for 1st Primary: body and clothes.

Hello!
Some ideas to practise English with the boys and girls of first.
Unes idees per a practicar English amb els nins i nines de primer.

*Answer the following questions:
Contesta les següents preguntes:
They are about the clothes you wear on your body.
Són sobre la roba que vesteixes al teu cos.

1. What do you wear on your hands?
2. What do you wear on your head?
3. What do you wear on your body?
4. What do you wear on your legs?
5. What do you wear on your feet?

Answers: Respostes:
1. Gloves, 2. Hat, 3. Jumper, shirt, t-shirt, coat, 4. Trousers, 5. Socks and shoes

*Dibuixar un pallasso i escriure els noms de la roba que vesteix. (Una idea per a què sigui més divertit és que com que és un pallasso du la roba al lloc que no toca: una sabata a la ma, per exemple).


No comments:

Post a Comment