Thursday, March 19, 2020

Kids vocabulary - School - Learn English for kids - English educational ...Parts of a school: here you can see a big school. 


If you copy the words on a paper you will remember them better.Parts d'una escola: aquí podeu veure una escola gran.

Si copies les paraules a un paper les recordaràs millor!
Podeu observar que alguna paraula té altres maneres de dir-se a més de la que ve al nostre llibre.

No comments:

Post a Comment