Monday, April 6, 2020

Stories and songs

Hello! Good morning students and families!
Here you are some activities you can do on the webpage of Oxford. Not only from your book but also the other books you have in this web.

Hola! Bon dia estudiants i famílies!
Aquí teniu unes activitats que podeu fer a la pàgina web d'Oxford. No només del vostre llibre sinó també dels altres llibres que teniu a aquesta web.

1. Entrau a la web d'Oxford Online Learning Zone
2. Entrau al llibre BIG SURPRISE
3. Podeu mirar i escoltar les següents històries:
Unit 1: The sun and the wind
4. tornau enrere i entrau al llibre Amazing Rooftops
5. Anau a songs i escoltau (listen) : unit 2: song (que és sobre animals) i unit 4:song ( sobre la família).


No comments:

Post a Comment