Monday, April 6, 2020

Stories and activities

Hello! Good morning students and families!
Here you are some activities you can do on the webpage of Oxford. Not only from your book but also the other books you have in this web.
Hola! Bon dia estudiants i famílies!
Aquí teniu unes activitats que podeu fer a la pàgina web d'Oxford. No només del vostre llibre sinó també dels altres llibres que teniu a aquesta web.

1. Entrau a la web d'Oxford Online Learning Zone
2. Entrau al llibre BIG SURPRISE
3. Podeu mirar i escoltar les següents històries:
Unit 1: Where's my baby?
Unit 5: Chuck's new clothes

ACTIVITIES
Si voleu fer alguna activitat escrita, podeu fer això:
1) De la story of unit 1: Escriu totes les parts del cos que es diuen a la història o dibuixa un dinosaure i posa el nom de les seves parts del cos.

2) De la story 2: Fer dues llistes de paraules, una  dels 

CLOTHES: trousers... 
i l'altra de FEELINGS: hungry (com es senten en Chuck and his horse Hank).

No comments:

Post a Comment