Friday, October 23, 2020

Unit 5 Pets and what they can / can't do.

 Hello students and families!

We are studying some animals: the pets, animals that you can have at home and they are your "friends".

We are also learning some actions they can do or they can't do.

Hola estudiants i famílies! 

Estam estudiant alguns animals: les mascotes, animals que pots tenir a casa i que són els teus "amics".

També aprenem algunes accions que ells poden fer o ells no poden fer.

 Here you are some videos to practise the listening and the pronunciation.

Aquí teniu alguns vídeos per practicar l'escolta i la pronunciació.

Yes, I can.

I can


No comments:

Post a Comment