Thursday, May 21, 2020

TV in English

Hello! I remember you that on Thursdays you have a TV programme to learn English. It has a lot of contentes and some of them are difficult for our students but today for example they have shown a video of a school with its parts and that's ok for the 2nds, not the sentences but just watch and listen .

Hola! Record que els dijous teniu un programa per aprendre English. Té un munt de continguts i alguns són difícils per als nostres estudiants però avui per exemple han mostrat un vídeo d'una escola i les sevesparts i això va bé per als 2ns, no les frases però tan sols mirar i escoltar.

No comments:

Post a Comment